Stimuleringsleningen in de gemeente Lelystad

Om woningverbeteringen te realiseren zijn er in de gemeente Lelystad verschillende stimuleringsleningen beschikbaar waarmee u een lening 'op maat' kunt krijgen voor het levensloopbestendiger of duurzamer maken van uw huis. 

Verschillende soorten leningen 

  • Duurzaamheidslening: Uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen?
  • Blijverslening: Ouder worden en zorgen dat u kunt blijven wonen in uw eigen woning?
  • Asbestlening: Uw asbestdak laten vervangen?

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stimuleringslening in de gemeente Lelystad kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het Informatieplein Wonen en Ondernemen. Elke woensdag is er een inloopspreekuur van 09.00 - 12.00 uur. U vindt het Informatieplein Wonen en Ondernemen in het stadhuis.

Stadhuisplein 2
Tel 14 0320
Stimuleringsleningen@Lelystad.nl.

Duurzaamheidslening

Asbestlening

Blijverslening

Informatieplein